Lumipat ng Ingles

Pamamahala sa iyong SPLAT Family account

 1. Buksan ang iyong SPLAT Family app.
 2. Ilagay ang iyong PIN.
 3. I-tap ang hamburger menu sa kanang sulok sa itaas ng iyong screen.
 4. I-tap ang 'Baguhin ang Wika' mula sa mga opsyon.
 5. Piliin ang iyong gustong wika mula sa listahan.

 1. Buksan ang iyong SPLAT Family app.
 2. Ilagay ang iyong PIN.
 3. I-tap ang menu ng hamburger sa kanang sulok sa itaas ng iyong screen.
 4. I-tap ang 'Sync Data' mula sa mga opsyon at hintaying makumpleto ang pag-sync
 5. I-tap ang pinakakaliwang icon (mag-aaral) sa itaas ng iyong screen para makita ang na-update na data.

 1. Mag-login sa iyong splat account sa https://www.splat-ph.com/app/
 2. Ilagay ang iyong PIN.
 3. I-tap ang 'Wika' sa kanang bahagi sa itaas ng screen (sa tabi ng SPLAT logo).
 4. Piliin ang iyong gustong wika mula sa listahan.